بازیافت رزین

بازیافت رزین

رزین ها نقش مهمی  در تولید اب دمین در واحد های شیمیایی دارند .اما بعد از مدتی از میزان کارایی ان ها کاسته شده و واحدهای صنعتی مجبور به تعویض ان ها خواهند شد .زرین های مستعمل خود سبب الودگی های زیست محیطی میشوند و از بین بردن ان ها برای  اکثر کارخانه جات تبدیل به یک معضل شده است .شرکت احیا تصفیه  با استفاده از توان علمی خود به کارخانه های صنعتی کمک میکند  تا با بازیافت زرین های مستعمل و بکار گیری مجدد ان ها در هزینه های خود صرفه جویی کنند.

بدون نظر

ارسال یک دیدگاه