آرشیو فنی

مفهوم شست‌وشوی شیمیایی تعریف: شست‌وشوی شیمیایی فنی است که تمیز کردن سیستم را با استفاده از مواد شیمیایی مناسب ساده‌تر می‌سازد و می‌تواند جایگزین یا مکمل تمیز کردن مکانیکی باشد. مزایای شست‌وشوی شیمیایی نسبت به تمیز کردن مکانیکی: شست‌وشوی شیمیایی غالباً بدون آن که نیازی...

شکل مربوط به کوپن های خوردگی یک سیستم خنک کننده است که فقط ۶ ماه در سرویس بوده است .اکسید های اهن و نمک های الی روی سطح مشاهده شدند، نوع  خوردگی زیر رسوبی میباشد  .بررسی های انجام شده نشان داد که میزان بازدارنده کافی...

بسیار اتفاق میافتد که خوردگی و پیتینگ ناشی از ان سبب سوراخ شدن لوله و یا قسمتی از یک تجهیز میشود که برای تعمیر ان ناچاریم چندین روز واحد را از سرویس خارج کنیم پیگمنت های فلزی بلزونا این امکان را به ما میدهد تا...

استاندارد ذیل مربوط به انجمن بویلر سازان امریکاست که اطلاعات خوبی در مورد کیفیت اب ورودی به بویلر و بخار خروجی دارد عمل به ان میتواند عمر دستگاها را افزایش دهد...