نمایشگاه بین المللی مواد و صنایع شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی

نمایشگاه بین المللی مواد و صنایع شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی

نمایشگاه بین  المللی مواد و صنایع شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی شهر آفتاب تهران ۹۷ دومین دوره، در تاریخ ۲۲ الی ۲۵ آذر ماه ۹۷ برگزار می شود

بدون نظر

ارسال یک دیدگاه