دیگ بخار

اطلاعات مختصر محصول Chemical Name % Weight Hydrazine Hydrate <25 Other Ingredients ۱۰-۲۰ Water Balance اطلاعات تفصیلی محصول          ETA – ۴۴۳۱ عمکلرد           اکسیژن زدایی آب بویلر مواد موثر         هیدرازین هیدرات قیمت             تماس بگیرید   نحوه عملکرد این ماده شیمیایی به عنوان ماده اکسیژن زدا() جهت پیشگیری از خوردگی ناشی از اکسیژن محلول در آب دیگ...

اطلاعات مختصر محصول Chemical Name % Weight اطلاعات تفصیلی محصول          ETA – ۴۴۰ عمکلرد           اکسیژن زدایی آب بویلر مواد موثر         سولفیت سدیم کاتالیز شده قیمت             تماس بگیرید نحوه عملکرد این ماده شیمیایی به عنوان ماده اکسیژن زدا() جهت پیشگیری از خوردگی ناشی از اکسیژن محلول در آب دیگ های...

اطلاعات مختصر محصول Chemical Name % Weight Phosphino carboxylic acid ۵-۱۵ Maleic terpolymer ۲-۱۰ Maleic acid co polymer ۱-۸ Potassium hydroxide ۵-۲۰ Water balance Other Ingredient ۷٫۵-۹   اطلاعات تفصیلی محصول          ETA –۴۱۱۰ عمکلرد           بازدارنده رسوب در بویلر مولد موثر         فسفینوکربوکسیلیک اسید قیمت             تماس بگیرید نحوه عملکرد این ماده شیمیایی به عنوان ماده ضد رسوب دیگ های بخار بر اساس رژیم...