برج خنک کننده

اطلاعات مختصر محصول Chemical Name % Weight Stabilizer ۱G> Sodium Hydroxide ۱G< Azol ۲G-25% Water Balance   اطلاعات تفصیلی محصول                    ETA – ۹۵۱۱ عمکلرد                    بازدارنده خوردگی مس در سیتم های خنک کننده مولد موثر                  آزول – هیدورکسید سدیم قیمت                      تماس بگیرید نحوه عملکرد این ماده شیمیایی به عنوان ماده ضد خوردگی مس یکی از بهترین و اثربخش...

اطلاعات مختصر محصول Chemical Name % Weight Stabilizer ۵> Carboxylate/ Functional Polymers ۲۵< Other ingredient ۲-۵ Water balance   اطلاعات تفصیلی محصول                    ETA – ۵۵۰۰ عمکلرد مواد موثر قیمت                      تماس بگیرید نحوه عملکرد این ماده شیمیایی دیسپرسانت قوی جهت معلق ساختن ذرات و یون های رسوب گذار می باشد و تبدیل بار این ذرات به  بارهای خنثی از...

اطلاعات مختصر محصول Chemical Name % Weight ۲- Phosphono-Butane-1,2,4-Tricarboxylic Acid ۵-۱۰ Hydroxyphosphonoacetic Acid ۱-۷ Carboxylate/Sulfonate/Nonionic Functional Polymer ۱۵-۲۵ Zinc Chloride ۲۰-۲۵ Other ingredients ۱۳-۲۲ Water     Balance     اطلاعات تفصیلی محصول                    ETA – ۵۱۳۷ عمکلرد                    ضد خوردگی- ضد رسوب در برج خنک کننده باز مولد موثر                  کلرید روی/فسفونیت- سولفونیت قیمت                      تماس بگیرید نحوه عملکرد فسفوناتها این ماده شیمیایی به عنوان ماده ضد...