مقالات

مفهوم شست‌وشوی شیمیایی تعریف: شست‌وشوی شیمیایی فنی است که تمیز کردن سیستم را با استفاده از مواد شیمیایی مناسب ساده‌تر می‌سازد و می‌تواند جایگزین یا مکمل تمیز کردن مکانیکی باشد. مزایای شست‌وشوی شیمیایی نسبت به تمیز کردن مکانیکی: شست‌وشوی شیمیایی غالباً بدون آن که نیازی...