سیستم های اسمز معکوس

سیستم های اسمز معکوس

بحران آب و کاهش منابع سبب روی اوردن صنایع به روش هایی برای استفاده مجدد از اب گردیده است یکی از بهترین این روش ها استفادده از تکنولوژی غشایی میباشد ،تهیه ، نصب و تجهیز کارخانه جات به سیستم های اسمز معکوس و همچنین داشتن برنامه ای خاص برای شستشوی ممبران هاو نیز برنامه های آنتی باکتریال و انتی فوم و…. از توانمندی های متخصصان احیا تصفیه می باشد .مهندسین فنی ما با بازدید از سایت شما و بررسی شرایط موجود بهترین پیشنهاد را تقدیم شما خواهند کرد.

بدون نظر

ارسال یک دیدگاه