خدمات

رزین ها نقش مهمی  در تولید اب دمین در واحد های شیمیایی دارند .اما بعد از مدتی از میزان کارایی ان ها کاسته شده و واحدهای صنعتی مجبور به تعویض ان ها خواهند شد .زرین های مستعمل خود سبب الودگی های زیست محیطی میشوند و...

در صورتی که کارخانه شما به یک سیستم بازیافت پساب مجهز باشد ، همکاران ما با بازدید از تصفیه خانه شما  و بررسی وضعیت پساب شما بهترین و مقرون به صرفه ترین پیشنهاد را در اختیارتان قرار میدهند.ما طیف وسیعی از مواد مورد نیاز سیستم ...

دیگ های بخار از مهمترین تجهیزات هر کارخانه و یا موسسه میباشند.با توجه به گرانقیمت بودن این تجهیزات ، پایش مداوام انها امری ضروری به نظر میرسد ، همچنین در بسیاری از پوزیشن های کاری کیفیت بخار مورد نظر نیز اهمیت بسزایی در ادامه پروسه...

برج های خنک کننده معمولا بصورت باز ، بسته و نیمه بسته وجود دارند که هرکدام در پروسه های متفاوت بکار میروند و بهسازی اب هرکدام تابع شرایط فرایندی واحد میباشد.کارشناسان با تجربه شرکت  با استفاده از دستگاه های بسیار پیشرفته پایش خوردگی و  ازمایشگاه...

بحران آب و کاهش منابع سبب روی اوردن صنایع به روش هایی برای استفاده مجدد از اب گردیده است یکی از بهترین این روش ها استفادده از تکنولوژی غشایی میباشد ،تهیه ، نصب و تجهیز کارخانه جات به سیستم های اسمز معکوس و همچنین داشتن...