اخبار و رویدادها

نمایشگاه بین  المللی مواد و صنایع شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی شهر آفتاب تهران ۹۷ دومین دوره، در تاریخ ۲۲ الی ۲۵ آذر ماه ۹۷ برگزار می شود...